Wednesday, July 12, 2006

Amit Khare


Shaab Ke Baad Sahar Muaiyan Hai Magar,
Kis Shart Pe Niklega Aaftab Deekhna Hai Posted by Picasa

1 comment:

Anonymous said...

aaj phir dil khush ho gaya tumahri kuch nazm padke.